TPT 2012 PechaKucha Night vol. 7

prezentácia
6. marec 2013, 19:30
Nové krídlo Kopplovej vily GJK, Zelený kríček 3, Trnava