TPT 2018 Organizátori

ZÁŠTITA
ico-D

ORGANIZÁTORI
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Trnavský samosprávny kraj

SPOLUORGANIZÁTORI
Mesto Trnava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
o.z. POSTER
O.Z. Publikum

ODBORNÝ GARANT
Slovenské centrum dizajnu

TPT 2015 Prvé kolo – výsledky

V dňoch 19. – 27. mája prebehlo prvé kolo hodnotenia prác prihlásených do medzinárodnej súťaže plagátov TPT 2015.

Medzinárodná porota prostredníctvom online hodnotiacej aplikácie vybrala z elektronických náhľadov do finále 370 plagátov z 3564 prihlásených prác.

Všetci registrovaní autori budú osobne informovaní mailom v najbližších dňoch.

Kompletný zoznam finalistov nájdete v Zozname plagátov postupujúcich do finále.

Plagáty finalistov budú vystavené od 2. septembra 2015 v priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave, reprodukované v oficiálnom katalógu a budú zaradené do zbierky plagátov GJK v Trnave. Plagáty finalistov budú zároveň súťažiť o ceny.

TPT 2015 Medzinárodná porota

TPT 2015 Medzinárodná porota

Medzinárodná porota TPT 2012 pozostáva z významných osobností grafického dizajnu. Sú to skúsení grafici, pedagógovia a propagátori rôznych foriem vizuálnej komunikácie. Väčšina z nich sa venuje plagátu a ich práce na tomto poli dosahujú vysoký medzinárodný kredit.

Fons Hickmann (DE),
Karel Míšek (CZ),
Julo Nagy (SK),
Kari Piippo (FI)
+ Iva Babaja (HR) prezidentka výkonného výboru ico-D.

[fb-share]

TPT 2015 Jury – Iva Babaja (HR) ico-D

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Iva Babaja – oficiálna stránka

Narodila sa v Záhrebe. Študovala na Hochschule für Angewandte Kunst vo Viedni. Pracovala ako fotograf, umelecký riaditeľ a dizajnér na voľnej nohe pre veľké reklamné agentúry, vydavateľstvá a kultúrne inštitúcie.

Iva je zakladateľom a prezidentom Asociácie pre podporu vizuálnej kultúry a komunikácie (vízum) a organizačne a výkonne pracovala pre ZGRAF a ďalšie medzinárodné výstavy a projekty. Je členkou Croatian Designers Society (HDD), Združenia výtvarných umelcov úžitkového umenia (ULUPUH), Art Directors Club v New Yorku, a je v súčasnej dobe kreatívny riaditeľ agentúry Havas WW Zagreb. Jej práce boli vystavené a publikované doma i v zahraničí.

V minulosti pracovala ako viceprezidentka a generálna tajomníčka ico-D. Zaoberala sa otázkami členstva a odborných problémov praxe, so zameraním na zlepšenie pracovných postupov. Dnes je prezidentkou výkonného výboru ico-D.

ico-D je mimovládny medzinárodný zástupca dizajnérov.

[fb-share]

TPT 2015 Jury – Kari Piippo (FI)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Kari Piippo – oficiálna stránka

Narodil sa vo Fínsku v roku 1945. V roku 1967 ukončil Školu industriálnych umení v Helsinkách.

V roku 1987 si založil vlastné štúdio špecializované na ilustráciu a plagátový dizajn. V rokoch 1989-97 vyučoval grafický dizajn na Univerzite umenia a dizajnu v Helsinkách (Univerzita Aalto). Od roku 2004 je hosťujúcim profesorom na Tama Art University v Tokiu a je honorárnym profesorom na Communication University of China.

Bol porotcom mnohých národných a medzinárodných súťaží grafického dizajnu. Vystavuje, vyučuje a vedie workshopy po celom svete. Sólo výstavy mal v GGG & DDD galérii v japonsku, USA, Nemecku, Turecku, Maďarsku a na Ukraine.

Medzi jeho hlavné fínske ocenenia patria Pro Finlandia Medal, The State Industrial Arts Award a Graphic Artist of the Year. V súťaži o najlepší fínsky grafický dizajn získal Platiovú cenu a štyri Zlaté ceny, niekoľko cien Najlepší fínsky plagát.

Ocenenia v zahraničí zahŕňajú Zlatú cenu v Mexico International Poster Biennial ´90 a 2006, Icograda Excellence Award v Chaumont´90 a Warsaw Poster Biennale 2010, striebro v Lahti IPB´91, prvú cenu v Rzeszow ITPB ´93, prvú cenu v Colorado CIIPE´99, Grand Prix na Ekoplagát, Slovakia 2000 a Grand Prix na Trienále Plagátu Trnava 2012.

Kari Piippo je členom AGI (Alliance Graphique Internationales).

[fb-share]

TPT 2015 Jury – Julo Nagy (SK)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Julo Nagy – oficiálna stránka

Julo Nagy je dizajnér, grafik, maliar a fotograf. Viedol ateliér na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a bol predsedom asociácie ilustrátorov ASIL.

Jeho spoločnosť Calder Design Community úspešne a profesionálne realizovala významné projekty vizuálnej komunikácie.

Vypracoval mnohé komplexné firemné a produktové identity. Medzi najznámejšie patria Zlatý Bažant, Artfórum, kavareň Thalmeiner a Galéria Nedbalka.

Spolupracoval s úspešnou slovenskou firmou ESET, ktorá sa presadila vo svetovom meradle.

Julo Nagy sa venuje aj grafike a knižnej úprave a vo voľnom čase maľuje a fotografuje.


[fb-share]

TPT 2015 Jury – Karel Míšek (CZ)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Karel Míšek – profil na stránke AUG

Študoval na VŠUP v Prahe u prof. Františka Muziku, neskôr u prof. Henryka Tomaszewskéh vo Varšave. Zaoberá sa predovšetkým plagátovou tvorbou, knižnou úpravou a grafickým dizajnom. V tejto disciplíne získal aj profesorský titul. Vedie katedru vizuálnych komunikácií a ateliér grafického dizajnu na Fakulte úžitkového umenia a dizajnu UJEP v Ústí nad Labem.

Svoje diela realizoval pre Národné divadlo, Českú filharmóniu a Nakladateľstvo Albatros. Je autorom mnohých lôg, plagátov, knižných úprav i komplexných realizácií. Vystavoval na viac než 100 výstavách a bienále po celom svete. V medzinárodných súťažiach získal množstvo cien, grand prix a zlatých medajlí a prispel k ich organizácii i ako odborný porotca. Bol porotcom TPT 1994 a za svoju prácu v oblasti plagátovej tvorby získal cenu Master´s Eye Award.

V súčasnosti stále aktívne vyučuje, prednáša, vedie workshopy v rôznych krajinách a organizuje medzinárodné Virtuálne bienále Praha. Je predsedom autorskej ochrannej organizácie Gestor a profesného združenia AUG Design, které rozvíja komunikačno-výstavnú a osvetovú činnosť v oblasti výtvarného umenia.

Jeho diela sú zastúpené v zbierkach múzeí a galérií v Poľsku, Francúzsku, Fínsku, Nemecku, Mexiku a USA.

[fb-share]

TPT 2015 Jury – Fons Hickmann (DE)

Člen medzinárodnej poroty TPT 2015

Fons Hickmann M23 Berlin – oficiálna stránka

Fons Hickmannovo štúdio M23 sa nachádza na zelenom nádvorí budovy v centre Berlínskeho Kreuzbergu na Mariannenplatzi. Čo by kameňom dohodil je Bethania, téma Rauch-Haus-Songu Rio Reisera a symbol spoločenských zmien po roku 1968.

Fons Hickmann je už dlhší čas známy po celom svete a má silný vplyv na medzinárodnú dizajnovú scénu. Jeho práce sa objavujú na všetkých hlavných dizajnových festivaloch kde vyhrali množstvo ocenení a stali sa zberateľským artiklom rôznych umeleckých múzeí.

Štúdio sa zameriava na dizajn zložitých komunikačných systémov a pracuje prevažne v oblasti kultúry, umeleckých inštitúcií, vydavateľstiev a mimovládnych organizácií. Klienti zvyčajne vyhľadávajú štúdio M23 pre výlučnú spoluprácu.

Podieľa sa aj na príprave rôznych výstav. V roku 2011 vyvinulo sériu objektov s názvom „hybridy“ pre výstavu Curious Minds v Izraelskom múzeu v Jeruzaleme. Nasledovali samostatné výstavy v Teheráne, Ľubľane.

Trienále Plagátu Trnava poctilo Fonsa Hickmanna v roku 2012 cenou Master’s Eye za jeho prácu na poli grafického dizajnu. Jeho diela je možné vidieť v New Yorku, Moskve, Šanghaji a Sao Paulo.

Fons Hickmann je tiež univerzitným pedagógom. Sedem rokov pôsobil na Vysokej škole umeleckého priemyslu vo Viedni a dnes je profesorom na Universite umení v Berlíne.

V súčasnej dobe sa venuje vydávaniu odbornej literatúry o fotografii, teórii médií, grafickom dizajne a futbale.

[fb-share]

TPT 2015 Štatút

Štatút TPT 2015

Trienále plagátu Trnava 2015 je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov vydaných (realizovaných) od 1. júla 2012 do 28. februára 2015.

Termín výstavy plagátov:
3. september 2015 – 29. november 2015

Hlavný organizátor:
Trnavský samosprávny kraj a Galéria Jána Koniarka v Trnave

Spoluorganizátori:
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Mesto Trnava, OZ POSTER, OZ PUBLIKUM.SK, Západoslovenské múzeum v Trnave.

Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu ICOGRADA, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Súťažné kategórie:
TPT 2015 má dve súťažné kategórie so šiestimi podkategóriami: A1, A2, A3 a B1, B2, B3

Autor sám zaraďuje svoje diela do zvolenej kategórie. Organizátor má právo dielo preradiť do inej kategórie /v prípade chyby, alebo nedorozumenia/.

[a] Profesionál – jednotlivci a kolektívy
[b] Študent – študenti vysokých výtvarných škôl od 18 rokov

[1] Reklamný plagát – určený na prezentáciu a podporu predaja výrobkov alebo služieb
[2] Kultúrno-spoločenský plagát: kultúrne, spoločensky alebo politicky motivovaný plagát
[3] Voľná kategória: osobný, alebo experimentálny plagát

Medzinárodná porota:
je zložená z piatich medzinárodne renomovaných odborníkov z oblasti grafického dizajnu, víťaza Grand Prix 2012, držiteľa ceny Master’s Eye Award a zástupcu ICOGRADA.

Hlavné ceny:
A kategória (profesionáli):
1. cena – Grand Prix 2015 – Cena zakladateľa TPT, Jozefa Dóku ml.
2. cena
3. cena

B kategória (študenti):
1. cena – Cena rektora Vysokej školy výtvarných umení
2. cena
3. cena

Mimoriadne ceny:
— Master’s Eye Award – pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu.
— Cena Icograda – udeľuje ju zástupca Icograda
— Cena Slovenského centra dizajnu v Bratislave

Ďalšie ceny:
— Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
— Cena primátora mesta Trnava
— Cena diváka

Ceny je možné kombinovať – jeden autor alebo dielo môže byť ocenené viacerými cenami.

Držitelia hlavných cien získajú oficiálne trofeje TPT a diplomy. Držiteľ Grand Prix a Master’s Eye Award získajú právo stať sa porotcami TPT 2018.

Držitelia ďalších cien získajú ceny podľa organizátorov.

Finalisti súťaže dostanú certifikát o účasti, v ktorom bude deklarovaná ich finálová účasť.

Odovzdávanie cien
Odovzdanie cien a zverejnenie výsledkov v tlači sa uskutoční najneskôr do 30 dní od ukončenia práce poroty. Ocenení autori budú informovaní písomne a budú vyzvaní k prevzatiu cien.

Katalóg
Diela finalistov budú reprodukované v oficiálnom katalógu TPT 2015. Ocenené diela budú zverejnené v prílohe ku katalógu TPT 2015.

Diela
Vystavené diela sa stanú majetkom Galérie Jána Koniarka v Trnave a zaradia sa do zbierky plagátov TPT.