TPT 2018 +

Sprievodné akcie TPT

Poslaním Trienále plagátu Trnava je propagácia grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie najmä prostredníctvom plagátu. Hlavnou náplňou TPT je organizácia medzinárodnej súťaže plagátov, výstava finalistov, medzinárodnej poroty a špičkového dizajnéra, ktorý získa cenu Master‘s Eye Award.

TPT 2018 sa bude konať od septembra do decembra 2018.

V minulých ročníkoch sme spoluorganizovali, alebo podporili Pecha Kucha Night, prednášky, workshopy, krsty a prezentácie kníh a sprievodné výstavy. Akcie sa konali v Trnave, Bratislave, Viedni a Varšave.

TPT má aj v tomto ročníku záujem podporiť aktivity iných subjektov, súkromných osôb, občianskych združení, alebo podnikateľských subjektov, ktoré súvisia s jeho činnosťou a konajú sa v tom istom čase. Ponúka možnosť odbornej spolupráce, koordinácie aktivít a termínov, propagácie a prezentácie na webe a v kalendári podujatí TPT.

V prípade záujmu o spoluprácu, vyplňte formulár na stránke www.tpt.sk, kde uvediete kontakt, čas, miesto a stručný popis vašej akcie.

Umelecká rada TPT rozhodne o zaradení vami navrhovanej akcie medzi oficiálne sprievodné akcie TPT. Všetky dôležité verejné výstupy oficiálnych sprievodných akcií budú označené grafickou značkou TPT 2018 +, alebo vetou SPRIEVODNÁ AKCIA TPT 2018 ACCOMPANYING EVENT.

Tešíme sa na spoluprácu.