Justyna Czerniakowska


Justyna Czerniakowska

Justyna je dizajnérka a lektorka, žije a pracuje vo Varšave. Vyštudovala Akadémiu výtvarných umení vo Varšave, ateliér profesora Lecha Majewského, kde v súčasnosti prednáša grafický dizajn a typografiu.

Jej diplomovú prácu, ktorá získala cenu rektora, ocenil aj časopis 2+3D.

Ako dizajnérka na voľnej nohe sa zameriava na kultúrne a sociálne témy. Jej projekty oscilujú v oblastiach vizuálnej komunikácie a korporátnej identity, tvorby značky, plagátov, obálok kníh a katalógov, ktoré navrhuje pre klientov ako sú múzeá, divadlá, knižné a hudobné vydavateľstvá, filmoví distribútori a pod.

Jej diela boli prezentované na mnohých medzinárodných výstavách grafického dizajnu a na umeleckých prehliadkach či súťažiach, ako je Medzinárodné trienále plagátu v Toyame (2006, 2015).

Jej knihy boli viackrát ocenené v súťaži o najlepší dizajn knihy roka.

Jej návrhy okrem obsahového posolstva, vyjadrujú kreatívnu disciplínu a znalosť témy, ale aj umeleckú vizuálnu citlivosť a široký rozsah zručností siahajúcich od minimalistickej vizuálnej jednoduchosti až po prepracované projekty.

Bola členkou organizačného výboru Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave.

Linky:
diplomová práca
katalóg výstavy – video