TPT 2018 Časový harmonogram

2018 Trienále plagátu Trnava
1. Február Registrácia prác
1. Máj Deadline registrácie prác
15. Máj 1. kolo hodnotenia – finalisti
1. Jún Výsledky – zoznam finalistov
12. September 2. kolo hodnotenia – víťazi
13. September Slávnostné otvorenie TPT 2018