TPT 2018 Organizátori

ORGANIZÁTORI
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Trnavský samosprávny kraj

SPOLUORGANIZÁTORI
Mesto Trnava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
o.z. POSTER
O.Z. Publikum

ODBORNÝ GARANT
Slovenské centrum dizajnu