TPT 2003 Info

Exhibition Trnava Poster Triennial 2003
5 September 2003 – 23 November 2003

Expositions
Jan Koniarek Gallery in Trnava:
Koppel House, Zelený kríček 3
Synagogue – Centre of Contemporary Art, Halenárska 2
The House of Jesus Community, Štefánikova 46

Curator
Mária Rišková

Architects
Pavel Choma, Juraj Žilinčár

Graphic design of the catalogue and exhibition visual
Milan Mikula