TPT 2003 Info

Hlavná výstava Trienále plagátu Trnava 2003

5.9. – 23.11.2003

TPT 2003 je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov vydaných od februára 2000 do konca februára 2003.

Expozície
Galéria Jána Koniarka v Trnave:
Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2
Dom Spoločnosti Ježišovej, Štefánikova 46

Kurátorka trienále
Mária Rišková

Architekti výstavy
Pavel Choma, Juraj Žilinčár

Grafický dizajn katalógu a vizuál výstavy
Milan Mikula