TPT 2018 Pravidlá

Online registrácia

Profesionáli a študenti vysokých škôl s výtvarným zameraním môžu do súťaže prihlásiť max. 5 plagátov, ktoré vytvorili v rozmedzí:

1. január 2015 – 1. máj 2018

Plagáty

Akceptované budú plagáty s rozmermi minimálne 70 x 100 cm. Pre hodnotenie a reprodukciu sú potrebné farebne verné náhľady JPG (rozmer A4, 300DPI, CMYK).

Začiatok registrácie

1. februára 2018 bude na stránke TPT sprístupnený Online formulár.

Uzávierka súťaže

1. mája 2018 bude ukončená možnosť registrácie plagátov.

Hodnotenie 1. kolo

V máji 2018 medzinárodná porota vyberie z registrovaných diel plagáty, ktoré postúpia do finále.

Výsledky

1. júna bude zverejnený oficiálny zoznam finalistov TPT 2018.

Zasielanie plagátov

Finalisti budú vyzvaní k doručeniu vybraných plagátov na adresu TPT do 15. júla 2018.

Výstava finalistov a katalóg

Plagáty finalistov budú vystavené a reprodukované v oficiálnom katalógu TPT.

Hodnotenie 2. kolo

V septembri 2018 bude medzinárodná porota hodnotiť vystavené plagáty a udeľovať ceny.

Víťazi a odovzdávanie cien

Autori víťazných diel budú vyzvaní k osobnému prevzatiu cien v Trnave v októbri 2018.