Podmienky súťaže

Hlavným organizátorom súťaže plagátov TPT 2018 je Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Súťaže Trienále plagátov Trnava sa môžu zúčastniť študenti vysokých škôl s výtvarným zameraním a profesionálni jednotlivci, alebo kolektívy z celého sveta.

Autor svojou účasťou v súťaži dáva organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

Organizátor súťaže zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov a autorských práv a zaväzuje sa, že ich neposkytne tretej strane.

Do súťaže je možné registrovať iba vlastné plagáty. Za dodržanie autorských práv nesie zodpovednosť registrujúca osoba.

Autor diela dáva organizátorovi súhlas na vystavenie diela, jeho reprodukciu v oficiálnom katalógu a uverejnenie náhľadu diela na internete a sociálnych sieťach.

Autor zodpovedá za úplnosť a správnosť uvedených informácií a technickú a farebnú kvalitu diela.

Fyzické diela zaslané na adresu organizátora sa nevracajú a budú zaradené do oficiálnej zbierky plagátov TPT v GJK.

Zo súťaže budú vyradené plagáty, ktoré propagujú násilie, prejavy nenávisti, terorizmus, pornografiu, rasizmus, alebo inak porušujú zákony.