TPT 2018

Vznik medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov v Trnave inicioval Jozef Dóka ml. Počas desiatich ročníkov si TPT získalo medzinárodný rešpekt a ohlas v zahraničí. Súťaž priťahuje pozornosť tvorcov plagátu z celého sveta, medzi ktorými sú aj významné osobnosti grafického dizajnu.

Odborná medzinárodná porota venuje zvýšenú pozornosť výberu finalistov, ktorých diela sú vystavené, reprodukované v katalógu a zaradené do zbierky plagátov. V kategórii A Profesionál je najvyšším ocenením 1. cena Grand Prix, ktorá držiteľovi dáva právo byť súčasťou medzinárodnej poroty v nasledujúcom ročníku. V študentskej kategórii je najvyšším ocenením 1. cena Cena rektora VŠVU. Umelecká rada každoročne udeľuje cenu Master‘s Eye Award pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu.

Popri vlastnej súťaži sa snažíme inšpirovať a podporovať workshopy, diskusie, konferencie a výstavy grafického dizajnu, ktoré realizujú partneri v rámci programu TPT+.