TPT 2018 Štatút

Od roku 1991 súťaž TPT a jej sprie­vodné akcie sledujú aktuálne trendy a históriu plagátu a pridružených vizuálnych disciplín.

ORGANIZUJÚ

Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Mestom Trnava, O. Z. POSTER a O. Z. PUBLIKUM.SK.
Odborná spolupráca – Slovenské centrum dizajnu v Bratislave.

SÚŤAŽ

TPT 2018 je súťaž plagátov dizajnérov a študentov výtvarných odborov vysokých škôl realizovaných v rokoch 2015-2018. Výber finalistov súťaže a udelenie ocenení zabezpečí medzi­národná odborná porota, zložená z piatich renomovaných profesionálov.

KATEGÓRIE

A–profesionáli / B–študenti výtvarných škôl

 • A1 / B1 reklamný plagát
 • A2 / B2 kultúrno/spoločenský plagát
 • A3 / B3 voľná téma a technika

CENY

v kategórii A

 • 1. cena – Grand Prix TPT 2018
 • 2. cena
 • 3. cena

v kategórii B

 • 1. cena – Cena rektora VŠVU
 • 2. cena
 • 3. cena

bez kategórie

 • Cena ico-D
 • Cena SCD

doplnkové

 • Cena Predsedu TTSK
 • Cena Primátora mesta Trnava
 • Cena diváka
 • mimoriadna Master´s Eye Award

VÝSLEDKY

Zverejnenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční do 30 dní od ukončenia práce poroty. Ocenení autori budú pozvaní k osobnému prevzatiu cien, prípadne obdržia cenu poštou.
Diela finalistov budú vystavené v priestoroch GJK a reprodukované v oficiálnom katalógu. So súhlasom autorov budú diela zaradené do budovanej zbierky plagátov.