TPT 2018 Registrácia

Plagáty do súťaže TPT 2018 je potrebné zaregistrovať pomocou online registračného formuláru. Pred vyplnením formuláru si pozorne prečítajte štatút, podmienky súťaže a pokyny pre súťažiacich.

Online registračný formulár bude dostupný od 1. februára do 1. mája 2018.