TPT 2012 Ad Hoc! Umenie fínskeho plagátu

výstava
9. november 2012 – 3. február 2013
Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 
Výstava fínskych plagátov realizovaná spolu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Súčasť Designblok Praha 2012.

 
Výstava AD HOC! predstaví aktuálne trendy v jednom z nejviditeľnejších odvetví dizajnu: plakáte. Bola vytvorená v spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a výber plagátov je dielom známeho fínskeho grafického dizajnéra Pekka Loiri.

Výstava predstaví plagáty od známych autorov ako je Kari Piippo, Jukka Veistola, Aimo Katajamäki, Hilppa Hyrkäs, Ilkka Kärkkäinen, Esa Ojala, ale tiež plagáty nastupujúcej generácie autorov ako Pekka Piiippo, Antti Raudaskoski, Jenni Kuokka.

 
Kurátor: Pekka Loiri

Ad Hoc!