TPT 2012 Filmový plagát SK CZ PL

výstava
7. november 2012 – 28. november 2012
SATELIT výstavno-informačný bod Slovenského centra dizajnu, Dobrovičova 3, Bratislava

 
Filmové plagáty vytvorené študentmi z krakovskej ASP, ostravskej univerzity a bratislavskej VŠVU.

FILM plagát 
Výstava Filmový plagát PL CZ SK predstaví výsledok medzinárodnej kooperácie troch univerzít z Poľska, Česka a Slovenska. Študenti z Akademie Sztuk Pięknych v Krakowe, z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostrave a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pracovali na rovnakom zadaní, tvorbe filmového plagátu. Z filmovej produkcie každej krajiny boli vybrané štyri filmy, pre ktoré následne študenti navrhli plagáty. Pre každý film tak vznikli tri verzie plagátu: z Čiech, Poľska a Slovenska.

Tento projekt nadväzuje na tradíciu lokálnej filmovej plagátovej tvorby, keď v každej krajine, v ktorej sa konkrétny film premietal, vznikla jeho lokálna verzia. Projekt tak vytvára protiklad dnešnej praxe filmových distribučných spoločností, ktoré vyrábajú iba jazykové mutácie oficiálneho plagátu, univerzálne distribuovaného pre všetky krajiny.

Plagáty budú, okrem bratislavského Satelitu, vystavené aj v priestoroch vybraných pražských kín a na filmovom festivale v Poľskom Tešíne.

 
Kurátori projektu: Juraj Blaško, Pavel Noga, Piotr Kunce