TPT 2012 J. Dóka ml. Súhrnná výstava

9. 11. 2012
(čas ešte bude upresnený)

Galéria Jána Koniarka – Prístavba Kopplovej vily,
Zelený kríček, Trnava

kurátor: Ľubomír Longauer
architekt: Palo Choma

Súhrnná výstava diel grafika, zakladateľa a dlhoročného čestného predsedu TPT Jozefa Dóku ml. († 2011)