TPT 2012 VÝSLEDKY SÚŤAŽE PLAGÁTOV (prvé informácie)

Podmienky súťaže TPT 2012 splnilo 1240 plagátov od 389 autorov z 30 krajín.

Medzinárodná porota vybrala do finále 445 plagátov od 237 autorov z 30 krajín. Tieto plagáty budú vystavené a reprodukované v oficiálnom katalógu TPT 2012.

Kompletný zoznam plagátov finalistov bude pripravený v pondelok 10. 9. 2012.

Porota udelila všetky hlavné ceny vybraným plagátom.

Podľa rozhodnutia poroty mená ocenených autorov budú zverejnené na slávnostnom otvorení TPT 2012 9. novembra 2012 v Trnave.