Prvých 200 plagátov!

Priatelia

– prvých krásnych 200 plagátov ste zaregistrovali do našej databázy v priebehu prvých siedmych dní!

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie.