TPT 2018 Otvorenie

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné otvorenie
10. ročníka Trienále plagátu Trnava 2018
spojené s odovzdávaním cien víťazom súťaže plagátov.

13. septembra 2018 (štv) o 18.00 hod.
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava