TPT 1994 Štatistika

Počet autorov
230

Kategória A
165 dizajnérov z 27 krajín

Kategória B
65 študentov zo 7 krajín

Počet vystavených plagátov
682