TPT 1994 Víťazi

Kategória A

Grand Prix
Boris Bućan, Chorvátsko

1. cena
Paul Brühwiler, Švajčiarsko

2. cena
Tadeusz Piechura, Poľsko

3. cena
Les Graphistes Associes, Francúzsko

Čestné uznanie
Erkmen Bülent, Turecko

Cena primátora mesta Trnavy
Shigeo Fukuda, Japonsko

Cena Slovenského centra dizajnu
Vladislav Rostoka, Slovensko

Kategória B

1. cena
Daniel Blonski, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko

2. cena
Petr Babák, Vysoká škola umelecko-priemyselná, Praha, Česká republika

3. cena
Richard Jaszcza, HKIG Linz, Rakúsko

Čestné uznanie
Christina Tabakova, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko
Kamil Targosz, Poľsko

Cena Vysokej školy výtvarnych umení v Bratislave
Emil Drličiak, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko