TPT 1997 Organizačný výbor

Predseda

PhDr. Zdenka Burianová
historička umenia
riaditeľka Slovenského centra Dizajnu, Bratislava

Členovia

Juraj Čarný
študent dejín umenia, FFUK, Bratislava

Jozef Dóka ml.
grafik, Trnava

Anna Horváthová
Ministerstvo kulúry Slovenskej Republiky

Katarína Hubová
historička umenia, VŠVU Bratislava

Ing. arch. Eva Hulmanová
úsek kultúry magistrátu mesta Trnava

MUDr. Bohuš Chmelík
poslanec mestského zastupiteľstva Trnava

Pavol Choma
grafik, Žilina

PhDr. Dagmar Poláčková
historička umenia, SNG Bratislava

Zoltán Salamon
grafik, Bratislava

Stanislav Stankoci
grafik, Bratislava

Priska Štubňová
riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave