TPT 1997 Výberová porota

Predseda

Dana Doricová
historička umenia Žilina

Členovia

Jozef Dóka ml.
grafik, Trnava

Ing. arch. Eva Hulmanová
Magistrát mesta Trnava

Milan Machajdík
grafik, Bratislava

PhDr. Dagmar Poláčková
historička umenia, SNG Bratislava

Pavol Rozložník
grafik, Galanta