TPT 1997 Medzinárodná porota

Medzinárodná porota

Boris Bućan
grafik, Zagreb, Chorvátsko

Pavol Choma
grafik, Žilina, Slovensko

Seymur Chwast
grafik, riaditeľ štúdia The Pushpin Group, New York, USA

Radovan Jenko
grafik, Celje, Slovinsko

Zdeněk Ziegler
grafik, profesor na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe, ČR