TPT 1994 Výberová porota

Predseda

GERHARD KOMORA
historik umenia, Bratislava

Členovia

PhDr. ZDENKA BURIANOVÁ
historička umenia, Bratislava
riaditeľka Slovenského Design Centra

JOZEF DÓKA jun.
grafik-designer
prezident Trienále plagátu Trnava

LADISLAV ROSTOKA
grafik-designer, Bratislava 

PhDr. DAGMAR POLÁČKOVÁ
historička umenia, Bratislava
Slovenská národná galéria, Bratislava

STANISLAV STANKOCI
grafik-designer, Bratislava

DUŠAN JUNEK
grafik-designer, Bratislava

MIROSLAV CIPÁR
grafik-designer, maliar, Bratislava

MILAN MACHAJDÍK
grafik-designer, Bratislava

JÚLIUS NAGY
grafik-designer, Bratislava