TPT 1994 Organizačný výbor

Predseda

Jozef Dóka jun.
grafik-designer, Trnava

 Členovia výboru

PhDr. Zdenka Burianová
historička umenia, Bratislava
riaditeľka Slovenského Design Centra

PhDr. Magdaléna Rollerová
historička umenia, Bratislava
Slovenská výtvarná únia, Bratislava

Vladislav Rostoka
grafik-designer, Bratislava

Ľubomír Longauer
grafik-designer, Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení

Jaroslav Formanko
historik umenia, Bratislava
Ministerstvo kultúry SR

PhDR. Dagmar Poláčková
historička umenia, Bratislava
Slovenská národná galéria, Bratislava

Stanislav Stankoci
grafik-designer, Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení

PhDr. Milan Brežák
úsek kultúry Magistrátu mesta Trnava

Priska Štubňová
riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave

Čestný člen výboru

Ing. Imrich Borbély
primátor mesta Trnava