TPT 2000 Ocenenia

Kategória A

Grand Prix
Fang Chen, Čína

1. cena
Lex Drewinski, Nemecko

2. cena
Masuteru Aoba, Japonsko

3. cena
Lech Majewski, Poľsko

Cena primátora mesta Trnavy
Alan Le Quernec, Francúzsko

Cena Slovenského centra dizajnu
Ralph Schraivogel, Švajčiarsko

Kategória B

1. cena
Atelier D ArtsPlastiques College Brizeux, Francúzsko

2. cena
Szymon Salinski, Poľsko

3. cena
Viera Kolibská, Slovensko

Cena Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Narvika Bovcon, Akadémia výtvarných umení Ľubľana, Slovinsko