TPT 2000 Sprievodné akcie

V tomto roku organizátori Trienále plagátu Trnava pripravili pre návštevníkov výstavy aj ďalšie sprievodné akcie.

Projekt Výklady prezentuje v priebehu troch mesiacov najlepšie plagáty z minulých ročníkov TPT v okne CD-obchodu na veľmi frekventovanom mieste – na Trojičnom námestí.

Medzinárodný workshop pre študentov grafického dizajnu Plagát Dnes organizovalo združenie POSTER na Akadémii výtvarných umení v Bratislave a bol zameraný na odbornú verejnosť.

Seminár sa konal pri začatí trienále (27. septembra – 30. septembra) a účastníci pochádzali z umeleckých škôl zo Slovenska, Slovinska, Poľska a Českej republiky. Témou bolo médium plagátu a súčasné trendy v tejto oblasti grafického dizajnu. Workshop mal tri časti. Prvá z nich bola teoretická – prednášky o histórii plagátov, Fínske plagáty 50-tych rokov, Majstri poľskej školy plagátu a prezentácie prác lektorov. Návšteva expozície trienále s lektormi poskytle študentom priestor pre konfrontáciu ich pohľadu s názormi skúsených plagátových umelcov. Posledné dva dni boli venované vizualizácii myšlienok a konceptov pod vedením lektorov.

Lektori viedli študentov k hľadaniu ideí a vízií, ktoré musia predchádzať fyzickým výsledkom. Dvaja z prednášajúcich boli aj členovia medzinárodnej poroty trienále: Tapani Aartomaa (Fínsko) a Paul Brühwiler (Švajčiarsko). Tapani Aartomaa priniesol ekologickú tému. Študenti Paula Brüwhilera robili experimentálne plagáty s vrstvami rôznych autorov, čo pre nich bola “skúška tolerancie a komunikácie.” Ľubomír Longauer (Slovensko) mal tému Black & White, Władysław Pluta (Poľsko) TYPOster, Stanislav Stankoci (Slovensko) Plagát pre každé ročné obdobie, Zdravko Papić (Slovinsko) Verbálna a vizuálna komunikácia v médiu plagátu.

Autorom ďalšieho projektu Plocha – “múr plagátov” je grafik Milan Mikula a teoretička umenia Mária Rišková. Základnou myšlienkou je dôraz na pôvodné poslanie plagátu ako komunikačného média pôsobiaceho priamo na diváka v exteriéri na rozdiel od prezentácie v sterilnom priestore galérie. Múr bol postavený na frekventovanom mieste Trnavy poskytuje priestor pre komunikáciu. Plagáty vytvorili štyria grafici a sú cyklicky obmieňané.