TPT 2000 text: David Grossman

Je najvhodnejší čas sledovať dizajn plagátu. Pretože grafický dizajn sa transformuje prostredníctvom rozvoja technológií, veľká pozornosť sa venuje digitálnym a interaktívnym médiám. Verejnosť, práve tak ako dizajnéri (a obzvlášť študenti dizajnu), vníma obrazy Internetu a MTV ako predvoj súčasných výziev dizajnu. A je pravdou, že tieto médiá sú naozaj motormi súčasného diania v dizajne.

Za posledné desaťročie sme počuli mnoho predpovedí o zániku kníh, novín, plagátu a o „konci tlače“. No ako vidíme, rastúci medzinárodný trh, s novými digitálnymi technológiami a Internetom ako katalyzátormi,  spôsobil obrovský nárast tlačených materiálov – kníh, časopisov, obalov, atď.

Rozsah a význam dizajnu vo vizuálnej komunikácii ďalej narastá a s týmto nárastom musia prichádzať vyššie štandardy profesionálneho grafického dizajnu. Plagát je tradične oblasťou, v ktorej grafickí dizajnéri vyjadrujú svoje profesionálne schopnosti. Plagát vyžaduje najhutnejšie, najsilnejšie a originálne prejavy textu a obrazu, aby niesol výstižné odkazy. Plagát predstavuje jednu z najťažších výziev pre všetkých dizajnérov.

Myslím si, že na plagát treba dnes nazerať z novej perspektívy. Pretože súperí o pozornosť s množstvom ďalších médií, zostáva obzvlášť vhodným na zistenie schopností grafika. Plagát zostáva pre dizajnérov tvrdým orieškom. Iné médium môže byť oveľa zhovievavejšie. Dimenzie času, pohybu a zvuku, nižšie rozlíšenie blikajúcich obrazoviek počítačov, charakter obrazov a slov videných na zlomok sekundy, dovoľujú súčasnému dizajnu vznikať s menším dôrazom na detail. S plagátom to tak nie je. Plagát pozorujeme s tou istou intenzitou a záujmom o detail ako kedysi.

Plagát zostáva jedným z najlepších formátov na vyjadrenie dizajnérskeho majstrovstva. Navyše, v čase, keď väčšina projektov musí vznikať v tímoch, plagát zostáva výrazom individuálneho majstrovstva, a často individuálneho vizuálneho jazyka. Tieto kvality zaručujú plagátu výnimočné postavenie v oblasti grafického dizajnu, a profesionáli a študenti by mali vidieť plagát ako formu cvičenia – spôsobu ako testovať a udržiavať svoj dizajnérsky vrchol.

Medzinárodné súťaže a výstavy sú dôležitou možnosťou pre grafický dizajn na prehliadku vývoja a zavedenie nového štandardu kvality a inovácie. S potešením gratulujem organizátorom a účastníkom štvrtého Trienále plagátu Trnava, že vytýčili vysoký štandard pre medzinárodnú komunitu. Som si istý, že budeme mať pôžitok z nového a vzrušujúceho dizajnu, ktorý bude inšpiráciou pre všetkých.

David Grossman
prezident ICOGRADA