TPT 2000 Výberová porota

Predseda

PhDr. Zdeno Kolesár
historik umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Členovia

Pavol Bálik ml.
študent Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava

Jozef Dóka ml.
grafický dizajnér, Trnava

Emil Drličiak
grafický dizajnér, Bratislava

Katarína Hubová
historička umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Pavel Choma
grafický dizajnér, Žilina

Adriena Pekárová
šéfredaktorka časopisu DE SIGN UM, Bratislava

PhDr. Dagmar Poláčková
historička umenia, Slovenská národná galéria v Bratislave

Jan Rajlich ml.
grafický dizajnér, Brno, Czech Republic