TPT 2000 Organizačný výbor

Predsedníčka / Chairwoman

Priska Štubňová
riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave

Členovia / Members

Jozef Dóka jr
grafický dizajnér

Emil Drličiak
grafický dizajnér

Ing. arch. Ľubica Fábri
riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Bratislava

Katarína Hubová
historička umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

PhDr. Zdeno Kolesár
historik umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

RnDr. Margita Michlíková
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

Jana Rakúsová
Magistrát mesta Trnava

Anna Repášová
tajomníčka Trienále plagátu Trnava, odborná pracovníčka Galérie Jána Koniarka v Trnave

Mária Rišková
historička umenia, Galéria Jána Koniarka v Trnave

Marián Rozložník
Magistrát mesta Trnava

Stanislav Stankoci
grafický dizajnér