TPT 2006 text: Miroslava Valová

Zo scény Trienále plagátu Trnava 2006

Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ
uverejnené v Novinky z radnice č.9 2006
Informačný mesačník mesta Trnava

Vernisáž už 6. medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov z celého sveta, Trienále plagátu Trnava 2006, na ktorej boli vyhlásení víťazi, sa uskutočnila 13. septembra v Divadle Jána Palárika. Pravidlá súťaže a ocenenia, ktoré môžu afišisti (tvorcovia plagátov) na TPT 2006 získať, sme už v Novinkách z radnice uverejnili. Dnes na tieto informácie nadviažeme uverejnením mien víťazov najväčšej prehliadky grafického dizajnu, aká sa kedy na Slovensku konala (je zapísaná aj v kalendári UNESCO). V A kategórii profesionálnych tvorcov získal prvé miesto Francúz Sébastien Courtois za divadelný plagát, druhé Erich Brechbühl zo Švajčiarska a tretiu cenu (za čiernobiely plagát s výraznou typografiou) Bartosz Łukaszonek z Poľska. Tieto plagáty nájdete v obidvoch priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave, ktorá súťaž organizuje, teda v Kopplovom kaštieli a v Synagóge – Centre súčasného umenia. Zvláštnosťou Trienále plagátu Trnava, ktorá mu zabezpečuje nielen obľubu u afišistov, ale zároveň aj istotu a opodstatnenosť do budúcnosti, je súťažná kategória B, do ktorej posielajú svoje práce školy (tento ročník ich bolo až 42) a samostatní študenti. Túto kategóriu si tentoraz prisvojili ženy: prvé miesto získala Kristin Metho z Nemecka, druhé Švajčiarka Xenia Jöri a tretie poputovalo tiež do Nemecka Tine Werbsovej. Ocenené plagáty nájdete spolu s ostatnými sviežimi študentskými prácami vystavené v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Hlavnú cenu na tomto podujatí, ktoré je svojím významom šieste z dvadsiatich podobných na svete, Cenu Andyho Warhola, získal iránsky afišista Majid Abbasi. Iránsky grafický dizajn je jedinečný a významovo porovnateľný napr. s poľským. Autori z Iránu často vyhrávajú rôzne súťaže, ale Majid Abbasi získal takéto vysoké ocenenie prvýkrát. Okrem týchto cien bolo udelených viacero ďalších, ktoré svedčia o tom, že toto podujatie je ostro sledované aj Trnavou ako mestom a krajom a, samozrejme, dôležitými slovenskými profesijnými výtvarnými inštitúciami: Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja poputovala tiež do Iránu, získal ju Mehdi Saeedi, Cenu primátora mesta Trnava dostal Radovan Jenko zo Slovinska, Cenu rektora VŠVU Joanna Skrzypiec z Poľska. Cena Slovenského centra dizajnu patrí Jiřímu Světlíkovi z Českej republiky, ktorý si po ňu ako jediný z ocenených autorov aj osobne prišiel. Čestné uznanie medzinárodnej poroty TPT 2006 získal významný slovenský grafický dizajnér profesor Ľubomír Longauer za celoživotné dielo v oblasti plagátovej tvorby a zásluhy o propagáciu plagátu, a dodávame, že bol aj autorom celkového vizuálu tohtoročného trienále.

Prekvapením bola Cena predsedu prípravného výboru TPT 2006 Dušana Juneka, ktorú udelil zakladateľovi spriateleného Medzinárodného bienále grafického dizajnu v Brne, čestnému hosťovi, 86-ročnému Janovi Rajlichovi st. O dobrých kontaktoch s Brnom svedčí aj to, že kurátorkou tohto ročníka TPT bola významná česká afišistka a skutočná milovníčka plagátu Marta Sylvestrová. Okrem brnianskej bratskej pomoci je však pre toto podujatie veľmi dôležité zastrešenie organizáciou ICOGRADA (Medzinárodná rada asociácií grafických dizajnérov). Jej viceprezident Weejay Archary z Juhoafrickej republiky udelil Cenu ICOGRADA autorovi Shi Wei Eric CAI z Číny za čiernobiely plagát, ktorý je zrozumiteľný aj bez slov. Prináša posolstvo o prevrate v malom čínskom meste, zaujímavá typografia hovorí o zemepisnej šírke a dĺžke na jeho určenie.

Aj samotní členovia medzinárodnej poroty, ktorí posudzujú užší výber zo všetkých zaslaných plagátov, sú ocenení cenou, tzv. Master’s Eye Award. Každý ročník ju získavajú špičky vo svojom odbore z rôznych krajín, tento rok ju dostal predseda Alain le Quernec (Francúzsko) a ostatní členovia poroty: profesorka Gertrud Nolte (Nemecko), Tadeusz Piechura (Poľsko), Karel Míšek (Česká republika) a známy grafický dizajnér z Trnavy Jozef Dóka ml. Niektorí plagátovú tvorbu sami vyučujú a zároveň sú držiteľmi mnohých ocenení z iných medzinárodných súťažných prehliadok, Alain le Quernec získal aj hlavnú cenu na TPT 2003.

Medzinárodná porota sa o víťazoch vraj zhodla bez sporov, takisto aj na názore, že študenti sa podľa kvality zaslaných prác len veľmi ťažko oddeľujú od profesionálov. Rozhodovanie prebiehalo len pár dní pred vernisážou a nebolo ľahké, lebo silná konkurencia medzi autormi ich posúva stále k vyššej kvalite. V tomto ročníku hodnotila porota 740 plagátov od 397 autorov z 32 krajín. (Užší výber z viac ako tisícky plagátov zaslaných z celého sveta prebehol už v máji 2006, samotné trienále sa pripravuje s dvojročným predstihom. Na výstavu bola vyselektovaná asi polovica nielen z kvalitatívnych, ale aj priestorových dôvodov.) Silne zastúpené je najmä Poľsko, Čína, Japonsko, Mexiko, Fínsko. Slovensko reprezentuje 74 autorov, z toho 15 grafických dizajnérov a 59 študentov.

Na vernisáži predseda prípravného výboru TPT 2006 Dušan Junek poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jeho náročnej príprave, najmä Adriane Čeleďovej ako novej tajomníčke prípravného výboru a Anne Repášovej, ktorá pracovala na predchádzajúcich ročníkoch. Na záver riaditeľ GJK Vladimír Beskid upozornil na to, že tentoraz sa podarilo TPT obohatiť nielen o študentské workshopy, ako to bolo v minulých ročníkoch, ale zároveň sa vytvorilo „dvojmestie“ plagátu Trnava – Bratislava. Zoznam týchto akcií je uverejnený v informačnom servise NzR, informácie „zo zákulisia“ TPT 2006 prinesieme v budúcom čísle.