TPT 2006 Štatistika

Výberová porota vybrala 740 plagátov od 397 autorov z 32 krajín celého sveta. Silne zastúpené bolo najmä Poľsko, Čína, Japonsko, Mexiko, Fínsko. Slovensko reprezentovalo 74 autorov, z toho 15 grafických dizajnérov a 59 študentov.

Kategória A určená pre profesionálnych umelcov – v tomto ročníku sa zúčastnilo 213 autorov z 32 krajín, kategória B patrila študentom univerzít a akadémií výtvarných umení – zastúpených bolo 184 autorov zo 16 krajín.