TPT 2006 Víťazi

Cena Andyho Warhola

Majid ABBASI – IR

KATEGÓRIA A

1. cena
Sébastien COURTOIS – FR

2. cena
Erich BRECHBŰHL – CH

3. cena
Bartosz ŁUKASZONEK – PL

KATEGÓRIA B

1. cena
Kristin METHO – DE

2. cena
Xenia JŐRI – CH

3. cena
Tina WORBS – DE

Cena Icograda

Shi Wei Eric CAI – CN

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Mehdi SAEEDI – IR

Cena primátora mesta Trnava

Radovan JENKO – SI

Cena Slovenského centra dizajnu

Jiří SVĚTLÍK – CZ

Cena rektora VŠVU v Bratislave

Joanna SKRZYPIEC – PL

Čestné uznanie Medzinárodnej poroty TPT 2006

Ľubomír LONGAUER – SK

Master´s Eye Award

Jozef Dóka ml – SK
Alain Le Quernec – FR
Karel Míšek – CZ
Gertrud Nolte – DE
Tadeusz Piechura – PL