TPT 2006 Sprievodný program

TRNAVA

Jozef Dóka – PLAGÁTY

12. 9. – 10. 12. 2006
Výklady ČSOB banky a. s., Hlavná 14, Trnava
Prvá galéria plagátu na ulici.

Imagine…/ Prestav si všetkých ľudí…

13. 9. – 29. 10. 2006
Artforum, kníhkupectvo, Štefánikova ul. 5, Trnava
Výstava víťazných plagátov a pohľadníc slovenských študentov zo súťaže s témou Diskriminácia, vyhlásenej Slovenským centrom dizajnu.

Študent.tpt 03

31. 10. – 13. 12. 2006
Artforum, kníhkupectvo, Štefánikova ul. 5, Trnava

Výber najúspešnejších študentských plagátov z celého sveta z predchádzajúceho ročníka TPT 2003 (výstava kategórie B).

BRATISLAVA

Typografia II.

14. 9. – 25. 10. 2006
Dom umenia, nám. SNP 12, Bratislava
Druhá výstava z výstavného cyklu Slovenská typografia v XX. storočí dokumentuje vývoj typografie a tvorbu jej kľúčových osobnosti generácie 70. a 80. rokov na Slovensku.
autor a kurátor – prof. Ľubomír Longauer

Master´s Eye

14. 9. – 25. 10. 2006
Dom umenia, nám. SNP 12, Bratislava
Reprezentatívna výstava tvorby členov medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2006 (Jozef Dóka ml., Alain Le Quernec, Karel Míšek, Gertrud Nolte, Tadeusz Piechura), čestného hosťa TPT Jana Rajlicha sen. z ČR a viceprezidenta Icograda Veejay Archaryho.

European Identity

8. 8. – 31. 8. 2006
Galéria Medium, Hviezdoslavova nám. 18, Bratislava
Medzinárodná výstava plagátov európskych študentov na tému identity národov v zjednotenej Európe.

Francúzsky plagát dnes

6. 9. – 30. 9. 2006
Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava
Prehliadka popredných predstaviteľov francúzskeho plagátu posledného desaťročia (zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave).

Poster international

14. 9. 2006 o 14.00 – 17.00 hod
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Cyklus prednášok a prezentácií členov medzinárodnej poroty a hostí Trienále plagátu Trnava 2006 o súčasných podobách a stratégiách grafického dizajnu.

Škola dizajnu

14. 9. – 31. 11. 2006
Galéria Sumec, Ivánska cesta 21, Bratislava
Výstava prác študentov súkromnej SUŠ v Bratislave