TPT 2006 Výberová porota

Výberová porota

Radim Blaho
grafický dizajnér

Jozef Dóka jr
grafický dizajnér, Trnava

Dana Doricová
teoretička umenia, Žilina

Dušan Junek
grafický dizajnér, Bratislava

Ľubomír Longauer
grafický dizajnér, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Milan Mikula
grafický dizajnér

Robert Paršo
grafický dizajnér, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Mária Rišková
kultúrna manažérka a teoretička umenia

Marta Sylvestrová
kurátorka Trienále plagátu Trnava 2006