TPT 2006 Organizačný výbor

Čestný predseda OV TPT

Jozef Dóka ml.
grafický dizajnér, Trnava

Predseda OV TPT 2006

Dušan Junek
grafický dizajnér, Bratislava

Členovia

Vladimír Beskid

riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave

Adriana Čeleďová
tajomníčka Trienále plagátu Trnava

Terézia Krupčíková
Magistrát Mesta Trnava

Margita Michlíková
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

Robert Paršo
grafický dizajnér, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Anna Repášová
tajomníčka Trienále plagátu Trnava (do júna 2006)

Priska Štubňová
predsedníčka združenia POSTER, Klub priateľov TPT