TPT 2009 Video

Video o vizuálnom koncepte Trienále Plagátu Trnava 2009,  za ktorý jeho autor Ondrej Gavalda získal Národnú cenu za dizajn Slovenskej Republiky.