TPT 2012 Ďakujeme za vaše plagáty

Ďakujeme všetkým autorom za záujem o našu súťaž plagátov.

Momentálne spracúvame dáta v databáze a kontrolujeme prichádzajúce plagáty. Začiatkom septembra poskytneme všetky podklady medzinárodnej porote, ktorá z vašich diel vyberie finalistov a udelí ceny víťazom.

Presné informácie o výsledkoch súťaže budú známe 15.9.2012. Plagáty finalistov vystavíme a reprodukujeme v oficiálnom katalógu.