TPT 2012 Deadline 15. júla 2012

Menej ako mesiac do uzávierky trienále plagátu Trnava.
Bez poplatku!
Môžete poslať 5 plagátov do tejto veľkej súťaže!
Registrujte sa on-line.

 

deadline