TPT 2012 Pracovné stretnutie poroty

V dňoch 3.9 – 7.9. sa v Galérii Jána Koniarka konalo pracovné stretnutie členov medzinárodnej poroty. Za svojho predsedu si zvolili pána Pekka Loiriho. V priebehu tohto týždńa vybrali finalistov a udelili ceny najlepším plagátom v kategórii A,B a C. Do svojich radov si prizvali pána Istvána Orosza, ktorý udelil cenu V4.

Pán Loiri hodnotil pozitívne množstvo a kvalitu plagátov. Označil TPT 2012 za jedno z najväčších podujatí zameraných na súčasný plagát v európe. Porota takisto ocenila organizáciu a systém spracovania a hodnotenia plagátov.

Popri svojich pracovných povinnostiach absolvovali množstvo spoločenských udalostí v Trnave, Skalici a Bratislave.