TPT 2012 Divadelný plagát

výstava
9. november 2012 – 15. január 2013
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, Trnava

 Výstava plagátov z hier Divadla Jána Palárika v Trnave a jeho predchodcov.