TPT 2012 Výstava medzinárodnej poroty

výstava
9. november 2012 – 3. február 2013
Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 
Výstava grafickej tvorby členov Medzinárodnej poroty TPT 2012.

 
Kurátor: Róbert Paršo