TPT 2012 Jozef Dóka ml. a Trienále plagátu Trnava

výstava
9. november 2012 – 3. február 2013
Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 
Retrospektívna výstava zakladateľa Trienále plagátu Trnava Jozefa Dóku ml.

 
Kurátor: Ľubomír Longauer