TPT 2012 Hlasovanie o Cene diváka končí

Vážení návštevníci,

hlasovanie o Cene diváka TPT 2012 končí 1. 1. 2013 o 0.0 hod. SEČ.
Výsledky budú zverejnené 1. januára 2013.