TPT 2012 ?PLAGÁT : POSTER!

100 plagatov100 plagátov z histórie Trienále plagátu Trnava vo výbere Dušana Juneka

Sprievodná akcia TPT 2012

Miesto konania: Galéria jána koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Otvorenie výstavy: 31. mája 2012 o 18:00 hod.
Výstava trvá: do 5. augusta 2012
Kurátor výstavy: Mgr. art. Dušan Junek
Organizátori: Galéria Jána Koniarka Trnava a TypoDesignSlovakia, o.z.

Vybraný súbor predstavuje diela špičkových osobností svetovej scény grafického dizajnu a plagátu, ktorí svojou tvorbou a viacerí osobnou účasťou na Trienále výraznou mierou prispeli k zaradeniu Trnavy na kultúrnu mapu Európy a ostatných kontinentov. Medzi vystavenými plagátmi sú viaceré, ktoré sa stali ikonickými dielami grafiky vizuálnej komunikácie 20. storočia a ich autori legendami tejto frekventovanej oblasti súčasného umenia.

Pozri aj stránky René Wannera o výstave.

Foto z inštalácie:

Foto z vernisáže: