TPT 2012 PechaKucha Night vol. 6

prezentácia
28. november 2012, 19:30
Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

 
PechaKucha Night zameraná na grafický dizajn.