TPT 2012 Poster to Poster

výstava
10. november 2012 – 3. február 2013
klUb3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
 
Výstava kolekcií plagátov z archívu OZ Poster.