TPT 2012 Výstava TPT 1991 – 2012

výstava
9.november 2012 – 13.december 2012
Divadlo Jána Palárika v Trnave

 
Výstava propagačných plagátov ôsmich ročníkov TPT.