TPT 2012 (TY(PO)LONIA)

výstava kníh
8. november 2012 – 13. december 2012
Galéria Kníhkupectva AF Trnava, pasáž na Štefánikovej ulici 5, Trnava

 
Ukážky knižných projektov z produkcie Štúdia typografie na Akadémii výtvarných umení v Katoviciach.

 
Kurátor výstavy: Tomasz Bierkowski